Artykuły

 

Artykuły Naukowe

O pochodzeniu teorii ewolucji

"Teologia i Człowiek" T. 57, nr 1, s. 27–48

Galileo, Darwin and the Limits of Science

[w:] "Faith, Science and Community: Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress", Budapest 2021, s. 289-300.

Progresywne stworzenie jako trzecia droga w sporze o ewolucję

"Polonia Sacra" 25 (2021) nr 1 (63) ∙ s. 137–159

Creation is not Generation: A Response to Brian T. Carl

"Studia Gilsoniana", Jan-March 2021, s. 11-43

Metaphysics and Evolution: A Response to Dennis F. Polis

"Studia Gilsoniana", Jan-March 2021, s. 45-69

A Textual Analysis of John Paul II’s Teaching on Evolution

"Studia Gilsoniana", April–June 2019, s. 231–247

Czy teologia ciała jest teologią fundamentalną?

"Poznańskie Studia Teologiczne" 33(2018) s. 115-127

Specyfika życia gospodarczego w kontekście wiary katolickiej

Studia Teologiczne Drohiczyn-Łomża-Białystok, 36(2018), s. 95-107

Tomasz z Akwinu a teistyczny ewolucjonizm

Zeszyty Naukowe KUL 59 (2016), nr 1 (233), s. 3-25

Polska wersja artykułu Thomas Aquinas and Theistic Evolution

Nauczanie Kościoła o wolności religijnej – zerwanie czy ciągłość tradycji?

[w:] Collectanea Theologica, R. LXXXVI, Warszawa 2016, nr 1. s. 107-136.

Jan Paweł II, teoria ewolucji i inteligentny projekt

[w:] „Jan Paweł II. Posługa myślenia” t. 2, red. B. Kastelik, A. Krupka, R. Woźniak, Kraków: 2015, s. 291-318.

Thomas Aquinas and Theistic Evolution

Evangelical Philosophical Society

Pochodzenie człowieka. O filozoficznych problemach hominizacji

[w:] “Spór o początek i koniec życia ludzkiego” Lublin: Polskie Towarzystwo Św. Tomasza z Akwinu 2015, p. 221-255.

Nauka i religia w kontekście pytania o pochodzenie gatunków

[w:] „Kościół Franciszka” red. P. Artemiuk, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2014, s. 119-141.

Could God have used Evolution?

“More than Myth? Seeking the Full Truth about Genesis, Creation and Evolution”, red. P.D. Brown, R. Stackpole, The Chartwell Press 2014, ss. 228-245

O pochodzeniu ciała człowieka – wiara w stworzenie czy w ewolucję?

[w:] „Zrozumieć wiarę” red. P. Artemiuk, Płock: 2013, s. 117-164.

Czy św. Augustyn był teistycznym ewolucjonistą?

[w:] „Studia Philosophiae Christianae” SPCh 49(2013)1

Pochodzenie człowieka a chrześcijański personalizm

[w:] „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” (30)2012, s. 279-292.

Myśl św. Tomasza z Akwinu wczoraj i dziś

[w:] „Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj” red. B. Kochaniewicz, Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2010, s. 9-39.

Trójca Święta jako odpowiedź na kilka pytań o sprawy ludzkie

„Teofil” 2(20) 2004, s. 147-157

Artykuły popularnonaukowe

Życie zostało zaprojektowane

Do Rzeczy, 27/2020, s. 56-57

Guru nowych czasów

Do Rzeczy, 19/2019, s. 54-57

Dlaczego warto nauczać dwóch stron? O edukacji, ewolucji i teorii inteligentnego projektu

Rozmowa Christianitas z o. Michałem Chaberkiem [w:] „Christianitas” 58, 2014, s. 70-82

O potrzebie spowiedzi

„Poradnik spowiednika”, red. P. Góralczyk, Warszawa: Raabe, maj 2013

Dlaczego warto nauczać dwóch stron? O edukacji, ewolucji i teorii inteligentnego projektu

Rozmowa Christianitas z o. Michałem Chaberkiem [w:] „Christianitas” 58, 2014, s. 70-82

Świat jest zbyt złożony, by powstał przypadkowo, Rozmowa-wywiad z prof. Michaelem Behe

„Fronda” Nr 63, s. 34-41

Czy da się przekonać do wiary?

„Poradnik spowiednika”, red. P. Góralczyk, Warszawa: Raabe, październik 2012

Dlaczego czystość przedmałżeńska?

„Poradnik spowiednika”, red. P. Góralczyk, Warszawa: Raabe, maj 2012

O wyższości Świąt Wielkanocnych

„Gadki z Chatki” nr 74, kwiecień 2008