Publikacje

 

Książki

Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja

Kęty: Wyd. Derewiecki 2019

Pierwsza książka traktująca temat (nie)spójności nauki Św. Tomasza z Akwinu z teistycznym ewolucjonizmem w sposób dogłębny i całościowy. Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja to polska wersja książki Aquinas and Evolution.

Aquinas and Evolution

The Chartwell Press 2017, Drugie Wydanie 2019

Catholicism and Evolution: A History from Darwin to Pope Francis

Angelico Press 2015

Amerykańska wersja książki “Kościół a ewolucja”

Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika

Z o. Michałem Chaberkiem rozmawia Tomasz Rowiński. Fronda 2014

W przystępnej formie wywiadu-rzeki przeprowadzamy Czytelnika poprzez główne zagadnienia ewolucji w kontekście katolickiej nauki o stworzeniu. Spis treści: 1. O co chodzi w sporze o ewolucję? 2. Czy nauka i Pismo Święte zgadzają się w kwestii powstania życia? 3. Czy człowiek pochodzi od małpy? 4. Czy Kościół zawsze popierał ewolucję gatunków? 5. Czy kreacjoniści są po prostu nieukami? 6. Czy istnieją jakieś istotne argumenty przeciw ewolucji? 7. Inteligentny projekt – PRowska zagrywka  kreacjonistów? 8. Czy Darwin odpowiada za obozy śmierci? 9. Dlaczego nauka o ewolucji wywołuje tyle emocji? 10. Czy Ewa powstała z żebra Adama?

Kościół a ewolucja

Fronda 2012

“Kościół a ewolucja” to bardzo szczegółowy opis debaty wokół teorii Darwina z akcentem na wypowiedzi Magisterium Kościoła. Czytelnik dowie się w jaki sposób stanowisko Kościoła (wyrażone na różnych poziomach) ewoluowało na przestrzeni minionych dwustu lat. Choć oś pracy stanowią zagadnienia teologiczne nie brakuje także odniesień do sporów w świecie nauki, zwłaszcza wokół teorii inteligentnego projektu. Książka stanowi przede wszystkim źródło wiedzy dla teologów. Zawiera szereg cytatów z zapomnianych dokumentów, które jednak nie utraciły formalnego znaczenia i nadal stanowią normatywny głos Kościoła. Ponadto książka syntetycznie ukazuje historyczną genezę współczesnych stanowisk  w sporze o ewolucję. Jest to jedyne takie zestawienie dostępne na rynku. Obowiązkowa lektura dla badaczy sporu o ewolucję.

Papieże wobec problemów teologicznych XIX wieku

Wyd. KUL 2009

Książka opowiada historię sporów teologicznych od Rewolucji francuskiej do kryzysu modernistycznego z początku XX wieku. Punktem odniesienia są papieskie dokumenty takie jak Quanta cura, Aeterni Patris i Pascendi. Czytelnik może zapoznać się z treścią i kontekstem ukazania się głównych wypowiedzi papieskich tego okresu. Ponadto książka ukazuje specyfikę teologii katolickiej w kontekście dynamicznego rozwoju społeczeństw dziewiętnastego wieku. To konieczna lektura dla pasjonatów nowożytnej myśli katolickiej.

Artykuły Naukowe

A Textual Analysis of John Paul II’s Teaching on Evolution

"Studia Gilsoniana", April–June 2019, s. 231–247

Czy teologia ciała jest teologią fundamentalną?

"Poznańskie Studia Teologiczne" 33(2018) s. 115-127

Specyfika życia gospodarczego w kontekście wiary katolickiej

Studia Teologiczne Drohiczyn-Łomża-Białystok, 36(2018), s. 95-107

Tomasz z Akwinu a teistyczny ewolucjonizm

Zeszyty Naukowe KUL 59 (2016), nr 1 (233), s. 3-25

Polska wersja artykułu Thomas Aquinas and Theistic Evolution

Nauczanie Kościoła o wolności religijnej – zerwanie czy ciągłość tradycji?

[w:] Collectanea Theologica, R. LXXXVI, Warszawa 2016, nr 1. s. 107-136.

Jan Paweł II, teoria ewolucji i inteligentny projekt

[w:] „Jan Paweł II. Posługa myślenia” t. 2, red. B. Kastelik, A. Krupka, R. Woźniak, Kraków: 2015, s. 291-318.

Thomas Aquinas and Theistic Evolution

Evangelical Philosophical Society

Pochodzenie człowieka. O filozoficznych problemach hominizacji

[w:] “Spór o początek i koniec życia ludzkiego” Lublin: Polskie Towarzystwo Św. Tomasza z Akwinu 2015, p. 221-255.

Nauka i religia w kontekście pytania o pochodzenie gatunków

[w:] „Kościół Franciszka” red. P. Artemiuk, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2014, s. 119-141.

Could God have used Evolution?

“More than Myth? Seeking the Full Truth about Genesis, Creation and Evolution”, red. P.D. Brown, R. Stackpole, The Chartwell Press 2014, ss. 228-245

O pochodzeniu ciała człowieka – wiara w stworzenie czy w ewolucję?

[w:] „Zrozumieć wiarę” red. P. Artemiuk, Płock: 2013, s. 117-164.

Czy św. Augustyn był teistycznym ewolucjonistą?

[w:] „Studia Philosophiae Christianae” SPCh 49(2013)1

Pochodzenie człowieka a chrześcijański personalizm

[w:] „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” (30)2012, s. 279-292.

Myśl św. Tomasza z Akwinu wczoraj i dziś

[w:] „Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj” red. B. Kochaniewicz, Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2010, s. 9-39.

Trójca Święta jako odpowiedź na kilka pytań o sprawy ludzkie

„Teofil” 2(20) 2004, s. 147-157

Artykuły popularnonaukowe

Życie zostało zaprojektowane

Do Rzeczy, 27/2020, s. 56-57

Guru nowych czasów

Do Rzeczy, 19/2019, s. 54-57

Dlaczego warto nauczać dwóch stron? O edukacji, ewolucji i teorii inteligentnego projektu

Rozmowa Christianitas z o. Michałem Chaberkiem [w:] „Christianitas” 58, 2014, s. 70-82

O potrzebie spowiedzi

„Poradnik spowiednika”, red. P. Góralczyk, Warszawa: Raabe, maj 2013

Dlaczego warto nauczać dwóch stron? O edukacji, ewolucji i teorii inteligentnego projektu

Rozmowa Christianitas z o. Michałem Chaberkiem [w:] „Christianitas” 58, 2014, s. 70-82

Świat jest zbyt złożony, by powstał przypadkowo, Rozmowa-wywiad z prof. Michaelem Behe

„Fronda” Nr 63, s. 34-41

Czy da się przekonać do wiary?

„Poradnik spowiednika”, red. P. Góralczyk, Warszawa: Raabe, październik 2012

Dlaczego czystość przedmałżeńska?

„Poradnik spowiednika”, red. P. Góralczyk, Warszawa: Raabe, maj 2012

O wyższości Świąt Wielkanocnych

„Gadki z Chatki” nr 74, kwiecień 2008