Książki

 

Knowledge and Evolution

Eugene: Resource Publications 2021

„Wiedza i ewolucja. O tym jak teologia, filozofia i nauki przyrodnicze mówią o początkach” to książka, która podejmuje w sposób systematyczny problem relacji między różnymi poziomami wiedzy, nauką i wiarą. W książce omawiam filozoficzne, logiczne i teologiczne problemy teorii makroewolucji biologicznej. Pokazuję także jak klasyczne chrześcijańskie nauczanie o stworzeniu kontrastuje z teistycznym ewolucjonizmem.

Kościół i wolność

Warszawa: Wyd. UKSW 2019

Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja

Kęty: Wyd. Derewiecki 2019

 

Polska wersja książki Aquinas and Evolution.

 

Aquinas and Evolution

The Chartwell Press 2017, Drugie Wydanie 2019

 

Pierwsza książka traktująca temat (nie)spójności nauki Św. Tomasza z Akwinu z teistycznym ewolucjonizmem w sposób dogłębny i całościowy. Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja to polska wersja książki Aquinas and Evolution.

 

Catholicism and Evolution: A History from Darwin to Pope Francis

Angelico Press 2015

Amerykańska wersja książki “Kościół a ewolucja”

Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika

Warszawa: Fronda 2014

W przystępnej formie wywiadu-rzeki przeprowadzamy Czytelnika poprzez główne zagadnienia ewolucji w kontekście katolickiej nauki o stworzeniu. Spis treści: 1. O co chodzi w sporze o ewolucję? 2. Czy nauka i Pismo Święte zgadzają się w kwestii powstania życia? 3. Czy człowiek pochodzi od małpy? 4. Czy Kościół zawsze popierał ewolucję gatunków? 5. Czy kreacjoniści są po prostu nieukami? 6. Czy istnieją jakieś istotne argumenty przeciw ewolucji? 7. Inteligentny projekt – PRowska zagrywka  kreacjonistów? 8. Czy Darwin odpowiada za obozy śmierci? 9. Dlaczego nauka o ewolucji wywołuje tyle emocji? 10. Czy Ewa powstała z żebra Adama?

Kościół a ewolucja

Warszawa: Fronda 2012

“Kościół a ewolucja” to bardzo szczegółowy opis debaty wokół teorii Darwina z akcentem na wypowiedzi Magisterium Kościoła. Czytelnik dowie się w jaki sposób stanowisko Kościoła (wyrażone na różnych poziomach) ewoluowało na przestrzeni minionych dwustu lat. Choć oś pracy stanowią zagadnienia teologiczne nie brakuje także odniesień do sporów w świecie nauki, zwłaszcza wokół teorii inteligentnego projektu. Książka stanowi przede wszystkim źródło wiedzy dla teologów. Zawiera szereg cytatów z zapomnianych dokumentów, które jednak nie utraciły formalnego znaczenia i nadal stanowią normatywny głos Kościoła. Ponadto książka syntetycznie ukazuje historyczną genezę współczesnych stanowisk  w sporze o ewolucję. Jest to jedyne takie zestawienie dostępne na rynku. Obowiązkowa lektura dla badaczy sporu o ewolucję.

Papieże wobec problemów teologicznych XIX wieku

Lublin: Wyd. KUL 2009

 

Książka opowiada historię sporów teologicznych od Rewolucji francuskiej do kryzysu modernistycznego z początku XX wieku. Punktem odniesienia są papieskie dokumenty takie jak Quanta cura, Aeterni Patris i Pascendi. Czytelnik może zapoznać się z treścią i kontekstem ukazania się głównych wypowiedzi papieskich tego okresu. Ponadto książka ukazuje specyfikę teologii katolickiej w kontekście dynamicznego rozwoju społeczeństw dziewiętnastego wieku. To konieczna lektura dla pasjonatów nowożytnej myśli katolickiej.