Tłumaczenia

 

Książki

Wczesne dekrety Papieskiej Komisji Biblijnej (1905-1915)

Warszawa: Key4 2022

Wczesne dekrety Papieskiej Komisji Biblijnej wyznaczają granice katolickiej ortodoksji w rozumieniu powstania i charakteru ksiąg Bilbijnych. Niestety mimo wielkiego znaczenia tych dokumentów nie zostały one wcześniej przetłumaczone na język polski. To zaś wpłynęło na rozpowszechnienie się w naszym kraju wielu idei modernistycznych, takich jak np. hipoteza Wellhausena. Dzięki prezentowanemu przekładowi osoby zainteresowane Pismem Świętym w Polsce będą miały wgląd w to, jak rozumie Bilbię Kościół katolicki.

Zbadaj ewolucję: Argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi

Warszawa: Fronda 2015. Tytuł oryginału Explore Evolution. The Arguments for and Against Neo-Darwinism, ed. S.C. Meyer, P.A. Nelson, J. Moneymaker, S. Minnich, R. Seelke, Hill House Publisher, 2nd Edition, 2013.

Artykuły

Pismo Święte w opałach

[w:] „Fronda” nr 64, s. 268-281, oryg. S. Kopczynski, Rediscovering the Decrees of the Pontifical Biblical Commission [w:] "Living Tradition" nr 94

Ewolucja, logika i dowody

[w:] „Fronda” nr 64, s. 282-293, oryg. J. Gehringer, The Myth of Evolution [w:] “Living Tradition” nr 100

Zapomniana encyklika o ewolucji

[w:] „Fronda” nr 65, streszczenie z oryg. B.W. Harrison, Did the Human Body Evolve Naturally? A Forgotten Papal Declaration [w:] "Living Tradition" nr 73-74

Mały silniczek Darwina, który nie mógł

Fragment książki Science and Human Origins Seattle: Discovery Institute Press, 2012, s. 31-43) [w:] “Fronda” nr 67